ד

  פרופיל חברה  

תוכנית הביטוח איזי לייף – ביטוח חיים ללא הצהרת בריאות:

כל מי שניסה להתקבל לביטוח חיים בחברות הביטוח השונות,לא  חר שחלה במחלה קשה ,יודע כי הסיכוי להתקבל לביטוח הוא אפסי.לצורך פתרון הבעיה הזו יצרנו תכנית ביטוח מיוחדת לאנשים בעלי מוגבלויות,נכויות ומחלות קשות,ללא הצהרת בריאות.

עקרונות הביטוח:
 ביטוח חיים ללא הצהרת בריאות, או בדיקות רפואיות כלשהן.
 בתקופת הביטוח הראשונה של 24 חודשים כיסוי למוות מתאונה בלבד.
 במקרה מות המבוטח בתקופת הביטוח הראשונה כתוצאה ממחלה, יוחזרו הפרמיות למוטבי המבוטח בתוספת הפרשי הצמדה למדד.
 לאחר תום תקופת הביטוח הראשונה הכיסוי הוא למוות מכל סיבה, לרבות כתוצאה מהתאבדות, ממלחמה, מפעולות איבה וכיו"ב.
 הביטוח הינו עד גיל 70.
 ההצטרפות לביטוח מגיל 18 עד גיל 65.
 סכום הביטוח המרבי 150,000 ₪ צמוד למדד ביום הפטירה.

ביטוח לחולי סוכרת
סוכרת היא אחת המחלות הכרוניות השכיחות והמשמעותיות ביותר ומהווה את הסיבות העיקריות לעיוורון, אי ספיקת כליות וכריתת גפיים תחתונות. בנוסף, מהווה הסוכרת סיבה מרכזית לשבץ מוחי.
הטיפול במחלת הסוכרת נמנה בין הטיפולים המתמשכים והיקרים ביותר במערכת הבריאות.
הביטוח ישלם על החמרה במחלה ופגיעה באיברים שונים ע"פ פירוט:
גיל כניסה לביטוח : 60- 3 שנים.
תום תקופת ביטוח: גיל 70.
סכום ביטוח: עד 1,000,000 ₪.
 עיוורון – איבוד מוחלט של הראיה בשתי העיניים = 100% פיצוי
 אי-ספיקת כליות כרונית – חוסר תפקוד כרוני של 2 הכליות תוך חיבור לדיאליזה או המודיאליזה = 100% פיצוי.
 השתלת כליה = אישור רשמי של מרכז ההשתלות הלאומי בישראל על הצורך בהשתלה או השתלה בפועל = 100% פיצוי.
שבץ מוחי – אירוע מוחי הנמשך מעל 24 שעות הכולל נמק של רקמת מוח, דימום מוח, חסימה או תסחיף ממקור חוץ מוחי ועדות לנזק נוירולוגי קבוע ובלתי הפיך הנתמך בשינויים בבדיקת CT או MRI הנמשך לפחות 8 שבועות. 
קטיעה מלאה של 2 אצבעות או יותר של גפיים תחתונות = 40% פיצוי (מסכום הביטוח).
 קטיעה מלאה של הגפה מעל הקרסול ומתחת לברך = 60% פיצוי (מסכום הביטוח).
קטיעה מלאה של הגפה מעל הברך = 100% פיצוי.

ביטוח תרופות שלא בסל הבריאות

התכנית מעניקה כיסוי לתרופות בסך 1,000,000 ₪ המתחדש אחת לשלוש שנים, שאינן ברשימת התרופות בסל הבריאות (חוק בריאות ממלכתי) או שאינן מכוסות במסגרת הסל בשל התוויה רפואית הקבועה בסל השונה מהצורך הנדרש לך. בנוסף מעניקה לך התכנית כיסוי לתרופות יתום, תרופות ניסיוניות ותרופות Off Label.
תרופות יתום
 כיסוי לרכישת תרופות יתום (תרופות למחלות נדירות כהגדרתם על פי תנאי הפוליסה) שאינן כלולות בסל שירותי הבריאות, המוכרות כתרופות יתום לטיפול בהתוויה הרפואית הנדרשת לך, בישראל או באחת מהמדינות המוכרות (כהגדרתם בפוליסה).
תרופות ניסיוניות
כיסוי לרכישת תרופות ניסיוניות (תרופות שלא אושרו בישראל ו/או באחת מהמדינות המוכרות כהגדרתם על פי תנאי הפוליסה) המוכרות לטיפול בהתוויה הרפואית הנדרשת לך.
תרופות Off Label
ביטוח תרופות מיוחדות תעניק לך כיסוי לרכישת תרופות Off Label שאושרו לשימוש להתוויה רפואית שונה מזו הנדרשת לטיפול במצבך הרפואי, אך הוכרו כיעילות לטיפול במצבך הבריאותי (כמוגדר בפוליסה).
כיסוי לתרופות מיוחדות Upgrade
ביטוח תרופות מיוחדות תעניק לך כיסוי upgrade לתרופות הנרכשות במסגרת השב"ן (הביטוח המשלים) בקופת החולים.
גובה הכיסוי והשתתפות עצמית
• סכום הביטוח המרבי לתרופות במסגרת תכנית זו הנו  בסך  1,000,000 ₪ המתחדש אחת לשלוש שנים.
• ללא השתתפות עצמית למרשם לתרופות שעלותן לחודש הינה מעל 10,000 ₪.
• במסגרת התכנית קיימת השתתפות עצמית ע"ס של 400 ₪ למרשם, עבור תרופות שאינן בסל או תרופות שבסל אך אינן מכוסות בגין התוויה, והשתתפות עצמית ע"ס של 800 ₪ למרשם עבור
תרופות off label  ותרופות יתום.

ביטוחי סיעוד

אנו מציעים לך לרכוש בהקדם ביטוח סיעודי וזאת מהסיבות הבאות:

 אין פתרון אמיתי מצד המדינה,ביטוח לאומי וכו.במקרה הטוב,יש השתתפות חלקית בהוצאות המוערכות ב 8,000 ₪ לטיפול בבית,וב 10,000 למוסד סיעודי.  הסיפור הידוע על "פיליפינית ב 450 $ לחודש" הוא לצערנו, כבר מזמן, בגדר מעשייה  עצובה,שאינה מתיישבת עם העובדות.בכל מקרה מערבים את המשפחה במימון והנטל כבד ביותר.

 קופות החולים מממנות במקרה הטוב כ 5,000 ₪ ל 6 שנים בלבד!!! מה עושים עם  ההפרש? בין העלות האמיתי לבין סכום הביטוח הנמוך? ? מה עושים זה  עם זה     
שהכיסוי ל 3 שנים בלבד? מה עושים אם בן המשפחה הסיעודי חי יותר ?(וידוע שיש  הרבה מאוד שחיים יותר ) ?

 רוב הביטוחים הקולקטיביים במקומות העבודה מממנים במקרה הטוב כ 5,000 ₪  ל 5 שנים  בלבד  !!! מה עושים עם ההפרש בין העלות האמיתית לבין סכום הביטוח הנמוך? מה עושים אם בן המשפחה הסיעודי חי יותר מ 5 שנים ?

 "זה לזקנים", אומרים אנשים צעירים . כדאי לבטח בהקדם.דווקא בגיל הצעיר יש מחירים נמוכים יותר,קבלה פשוטה וקלה  לביטוח (פחות מחלות) ,והסיכון להגיע  למצב   סיעודי לא פחות גדול (מחלה או תאונה חלילה).כבר כיום ידוע כי כ 25%  מהסיעודיים הם  צעירים מתחת לגיל 40.

טיפול בתביעות סיעוד

הבעיה :עלות הטיפול הסיעודי גדולה מאוד ומהווה מעמסה קשה על האדם הסיעודי ועל בני משפחתו.אנשים רבים המבוטחים בביטוחי הסיעוד השונים,וקרוביהם ,אינם יודעים לממש את זכויותיהם.

היכן מבוטחים האנשים הנזקקים לשירות המוצע?
בחברות ביטוח פרטיות (בביטוח פרטי, או דרך מקום העבודה בביטוחי קולקטיבי ),בקופות החולים.

מדוע קשה לממש את הזכויות?
עקב השונות הרבה בין הביטוחים בתקופות שונות ,הפוליסות השונות,חברות הביטוח השונות,שינויי רגולציה (הוראות המפקח על הביטוח),מצב רפואי ותיפקודי שונה של כל מבוטח/ת,תשלום פוליסה שמשאירה ערכי סילוק (לעיתים יש זכויות גם לאחר הפסקת התשלומים),ועוד.הנושא מורכב וסבוך,וקשה לאדם שלא בא מהתחום לטפל בו טיפול מקצועי וממוקד שיביא תוצאות.

מהו הערך הכספי של תביעות סיעוד?
דוגמאות:
1. אחת המבוטחות שלנו קיבלה בעקבות טיפולנו בתביעה 15,000 ₪ לחודש, ל 60  חודשים. הערך הכספי של התביעה הוא כ 900,000 ₪.(זהו מקרה אמת מלא שטופל על ידינו).
2. מבוטח בקופת חולים כללית,שהצטרף לביטוח הסיעודי בגיל 55,יקבל 3200 ₪ ל 36 חודשים.הערך הכספי של התביעה יהיה  כ  - 115,000 ₪.
3. מבוטח באחד מביטוחי הסיעוד הקולקטיביים של אחת החברות הגדולות במשק,יקבל בדרך כלל 5,000 ₪ ל 60 חודשים .הערך הכספי של התביעה יהיה כ – 300,000 ₪.

סיכום: מדובר בתביעות בעלות ערך כספי גבוה,שללא מימושן,תיפול העלות כולה על המשפחה .

מהו השירות המוצע?
אנו מציעים טיפול בתביעה המורכב משלושה שלבים:
 קבלת כל החומר הרפואי של המבוטח,הפוליסה בה הוא/היא מבוטח/ת.בחינה ראשונית של החומר הראשוני תאפשר לנו לקבוע האם יש סיכוי לממש את הזכויות.
 אם נאבחן כי יש סיכוי לממש את התביעה,ונקבל אישור מהתובעים, נפעל מול חברת הביטוח או קופת החולים לממש את הזכויות הנובעות ממנה (שעות טיפול ,תשלום ללא קבלות, או תשלום עם קבלות)..
 המשך הטיפול השוטף מול חברת הביטוח ,אם התובעים אינם מעוניינים לטפל בעצמם
.
www.amba.co.il
25115 קיבוץ בית העמק
04-9960609 :פקס: 04-9960589    טלפון
נייד: 052-3794832 ,052-3794576

aviamba@b-emek.org.il :מייל