פרופיל חברה

ניהול החסכון עבור אדם בעל מחלה,מוגבלות או נכות

מול תכניות החיסכון בבנקים ,יש חלופות טובות יותר כיום.ניתן לקבל ניהול תיק השקעות לכל דבר,בסכומים נמוכים,ואפילו בהפקדות חודשיות החל מ 250 ₪ לחודש.הנזילות גבוהה,כלומר ניתן להוציא את הכסף תוך שבועיים.ניתן להעביר לתכנית את הכספים שיש בבנק ,להפקיד הפקדה חד פעמית  , או להתחיל הפקדות חדשות בתכנית,לפי העדפות החוסך/ת.

למה זה יותר טוב מתכנית חסכון,או פק"מ,או מק"מ בבנק?

א. כי הבנק נותן לך תשואות (ריביות,רווחים) מאוד נמוכות.ניהול התיק מאפשר קבלת מסלול השקעות רצוי (יותר מניות,פחות מניות,ללא מניות בכלל ועוד),עם תשואות גבוהות הרבה יותר.
ב. כי הבנק סוגר לך את הכסף לתקופה ארוכה.פידיון (הוצאת הכסף) מוקדם כרוך בקנס.בתכנית החלופית שאנו מציעים ניתן להוציא את הכסף תוך שבועיים,ללא קנסות.
ג. ניתן לעבור ממסלול השקעות אחד למסלול אחר,ללא תשלום מס רווחי הון.
ד. לא משלמים עמלות על כל צעד ושעל.ישנם דמי ניהול בלבד.
ה. אם האדם שעבורו הופקדו הכספים הולך לעולמו לפני מימוש החסכון ,המוטבים הרשומים בתכנית מקבלים את הכסף בהליך קצר ופשוט.הכספים שבבנק כפופים לחוקי הירושה/צוואה וההליכים לקבלם קשים,ארוכים ומסורבלים,ודורשים עזרת עו"ד שעלויתיו תמיד גבוהות.

תכנית פנסיונית "בטחון לעתיד" לנכים,מוגבלים וחולים במחלות קשות

כדי להתקבל לתכנית,יש להפקיד סכום חודשי (החל מ 250 ₪ לחודש),ע"פ בחירת המשפחה ,בכל גיל של הנכה/החולה.התכנית אינה כרוכה בהצהרת בריאות. היא מבטיחה גימלא (פנסיה)  חודשית לנכה,לכל החיים,החל מגיל 45.

תנאים והטבות:
1. השלמת מינימום של 240 גימלאות למוטבים, במות המבוטח לאחר קבלת גימלאות אחדות. לדוגמא : אם קיבל גימלא אחת ,והלך לעולמו חו"ח , יקבלו המוטבים עוד 239 גימלאות.
2. במקרה של מות המבוטח, לפני גיל משיכת הגימלא ,ישולם למוטבים ערך פידיון.(סדר גודל משוער:סכום הפרמיות שהופקדו ).

מרכיבים נוספים וייחודיים של התכנית:
א. התכנית אינה מתקזזת עם ביטוח לאומי, קרן פנסיה, או כל תכנית אחרת.
ב. זוהי התכנית הפנסיונית היחידה הקיימת בשוק לנכים,מגיל כל כך צעיר -45 !
ב.ככל שמקדימים בהפקדת כספים (מגיל צעיר יותר) בתכנית - העלויות נמוכות יותר.

שירותי אפוטרופסות
אנו מציעים שירותי אפוטרופסות לאנשים בעלי מוגבלויות או לקשישים,כאשר המשפחה אינה מוכנה למנות אפוטרופוס מתוכה.

אפוטרופסות בתחום הקשישים: ניהול נכסי הקשיש,ניהול ותפעול הטיפול הסיעודי,השמת עובד זר,לווי וטיפול בקשיש, מיצוי זכויות בביטוח לאומי,קופות החולים וחברות הביטוח.
אפוטרופסות בתחום הנכויות: ניהול הנכסים של הנכה,השמה מתאימה בדיור על פי יכולותיו,מיצוי זכויותיו בביטוח לאומי ובמשרד הרווחה.

פרטים אישיים עלי:
משמש כאפוטרופוס של אדם בעל פיגור שכלי, ושימשתי כאפוטרופוס של קשישים סיעודיים.

התקשרות : בהסכם ביני לבין המשפחה.
מינוי ע"י בית המשפט : ע"פ שיקולי המשפחה

ביטוח לחולי לב - מקנה:

• במקרה של החמרה של מחלת הלב, כיסוי בגין עלות תרופות לחולי לב שאינן כלולות בסל הבריאות ואשר אושרו לשימוש בידי הרשות המוסמכת באחת המדינות המפורטות בפוליסה לשם טיפול בהחמרה של מחלת לב, ובכפוף להשתתפות עצמית של 350 ₪ או בשיעור של 10% ממחיר התרופה, הגבוה מביניהם.

• כיסוי בגין עלות תרופות לטיפול בהחמרה של מחלת לב הכלולות בסל הבריאות, אשר אינן מוגדרות על פי ההתוויה הרפואית הקבועה בסל הבריאות לטיפול במצבו הבריאותי של המבוטח.
• כיסוי בגין ניתוחי לב נבחרים: ניתוח החלפה או תיקון של מסתמי לב, ניתוח באבי העורקים, ניתוח מעקפי לב, ניתוח לתיקון דלף, הכולל עלות שתי התייעצויות לפני ניתוח, שכר מנתח, שכר רופא מרדים, דמי אשפוז, הוצאות בדיקה פתולוגית, שכר אח/ות לאחר ניתוח ועוד, כמפורט בפוליסה.

• החזר הוצאות השתלת לב בחו"ל הכולל: החזר עבור אשפוז בחו"ל בבית חולים שבהסכם, החל מ-30 יום לפני ההשתלה ועד 335 יום לאחריה, כיסוי עבור הוצאות נלוות לשימורו של איבר המיועד להשתלה והעברתו למקום ההשתלה, הוצאות הטסה רפואית מיוחדת לחו"ל, הוצאות שהייה בחו"ל למבוטח ולמלווה אחד ועוד כמפורט בפוליסה.

• כיסוי לאביזרים רפואיים ללב שלא בסל הבריאות בהתאם למפורט בפוליסה.

• סכומי הביטוח מתאימים לעלויות הרפואיות: סך השיפוי לכל מקרי הביטוח הינו בסכום של 350,000 ₪ או למבוטח ששולמו לו תגמולי ביטוח על פי הפוליסה במקרה של השתלת לב - 1,000,000 ₪. מתוך זה, הכיסוי בגין ניתוח לב פרטי הנבחר כמפורט לעיל הינו עד 100,000 ₪, לתומך וסקולרי עד 10,000 ₪, לקוצב לב משולב דפיברילטור עד 200,000 ₪ (בשנה הראשונה, למעט שלושת החודשים הראשונים בהם לא יהיה כיסוי, כל הסכומים הנ"ל יעמדו על מחצית הסכום המקסימלי.

ביטוח לחולי לב 


אם הינך נמנה בין 400,000 חולי הלב בישראל, ועד היום חשבת שחולה לב אינו יכול לרכוש ביטוח, יש פתרון. אנו נעזור לך להתמודד כלכלית עם החמרה אפשרית במצבך.

למי מיועדת הפוליסה?ד
לחולי לב, כמפורט להלן, המעוניינים להצטרף לביטוח בין גיל 39 ל-75:

• למי שעבר צנתור אחד או יותר של העורקים הכליליים

• לחולה במחלה של כלי הדם הכליליים או של מסתמי הלב, או לחולה שעבר ניתוח לתיקון מום מולד מסוג VSD ,ASD או PDA

• למי שעבר אוטם אחד בלבד בשריר הלב או ניתוח מעקפים בודד

• למי שאינו מושתל לב ואינו סובל מאי ספיקת לב 

www.amba.co.il
052-3794832 ,052-3794576 :פקס: 04-9960589 טלפון: 04-9960609 נייד
25115 קיבוץ בית העמק
aviamba@b-emek.org.il :דוא"ל